Ημέρες – Μήνες – Έτη (php)

Λίγος κώδικας σε PHP που επιστρέφει τη διαφορά δύο ημερομηνιών σε Ημέρες – Μήνες – Έτη, αφού οι DateTime::Diff() και date_diff() που παρέχει η PHP τα κάνουν μαντάρα. Για συντομία και καθαρότητα του κώδικα δεν μπήκαν έλεγχοι με ποια σειρά έχουν δοθεί οι ημερομηνίες, οπότε περιμένει να είναι πρώτα η παλαιότερη και μετά η μεταγενέστερη. …

Ελεγχος ΑΔΑ

<?php     if (!isset($_GET[‘ada’]))     {         header(“HTTP/1.0 205 Reset Content”, true, 205);         header(‘Status: Reset Content’, false, 205);         exit;     }     $ada = $_GET[‘ada’];     $ada = htmlspecialchars($ada);     function getWebResponse($url)     {        $ch = curl_init();        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);        $str = curl_exec($ch); …

pdo σύνδεση σε sql server 2005

Έκανα μια δοκιμή σε Ubuntu server να συνδεθώ σε sql server 2005 μέσω pdo και όχι με τις mssql_* functions. Αν και η σύνδεση έπαιξε αμέσως μια χαρά και έβλεπα ελληνικά (utf8) από την php χρησιμοποιώντας τις mssql functions, από το pdo είχα ένα περίεργο πρόβλημα: Τρέχοντας τον κώδικα από το shell έβλεπα στο output …